​Typ umowy najmu okazjonalnego nakłada na najemców obowiązek złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji składanego na podstawie aktu notarialnego. Co istotne w tej umowie najemca ma obowiązek wskazania adresu dodatkowego, pod którym w razie w wystąpienia jakichkolwiek problemów po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy będzie mógł się udać. W ten sposób, właściciel mieszkania może wszcząć postępowanie egzekucyjne niemal natychmiast – bez konieczności wytaczania długotrwałych procesów sądowych oraz czekania na dostarczenie przez gminę lokalu tymczasowego (jak w przypadku zwykłej umowy najmu).

Jakie dane powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

 1. Dokładne oznaczenie stron umowy – wynajmującego oraz najemcę
 2. Wskazanie okresu trwania najmu (nie więcej niż 10 lat)
 3. Określenie czynszu najmu, terminu i sposobu jego płatności
 4. Podpisy stron

 

Dodatkowo:

 

 • możliwość przedterminowego wypowiedzenia najmu
 • kary umowne za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków umownych przez którąkolwiek ze stron
 • zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wynajmowanej nieruchomości
 • dodatkowe obowiązki wynajmującego
kk

Dokumenty umowy najmu okazjonalnego

 1. Umowa najmu okazjonalnego
 2. Załącznik nr 1: oświadczenie Najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie opróżnienia oraz wydania lokalu
 3. Załącznik nr 2: wskazujący przez Najemcę inny lokal, do którego przeniesienie się w razie przeprowadzenia egzekucji. Kup adres
 4. Załącznik nr 3: oświadczenie właściciela wspomnianego w zał. nr 2 innego lokalu, zawierającego pisemną zgodę na to, aby Najemca w nim zamieszkał.

Czy najem okazjonalny zabezpiecza?

Najem okazjonalny zabezpiecza gdy lokator nie płaci czynszu, łamie postanowienia zawarte w umowie lub nie chce wyprowadzić się po upływie terminu ważności umowy najmu okazjonalnego. Umowa najmu okazjonalnego, ustawowo zawierana jest na czas oznaczony, a najemca zobowiązany jest wskazać adres, pod jaki się wyprowadzi gdy umowa dobiegnie końca, lub zostanie rozwiązana z powodu łamania jej postanowień.

Jaka jest kolejność procedur przed i po zawarciu umowy najmu okazjonalnego?

 1. Najemca przedstawia wynajmującemu notarialne oświadczenie właściciela lokalu, do którego będzie mógł wyprowadzić się najemca po ustaniu stosunku najmu. Kup adres.
 2. Strony podpisują umowę najmu okazjonalnego.
 3. Najemca składa w obecności notariusza oświadczenie, w którym poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu najmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym przez wynajmującego.
 4. Wynajmujący w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy ma obowiązek zgłosić jej zawarcie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymać 5% zniżki na pierwsze zamówienie!

Zapisując się, akceptujesz regulamin.

Bądźmy w kontakcie

Wypełnij formularz kontaktowy, odezwiemy się jak najszybciej